Spirometria

Spirometria je  vyšetrenie pľúc, ktoré umožňuje merať pľúcne objemy, pľúcne prietoky a  funkciu pľúc.  Patrí medzi základné diagnostické postupy pri bronchiálnej astme a pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Okrem týchto dvoch základných ochorení, nás môže upozorniť aj na iné patologické procesy a to nielen tie, ktoré sú  lokalizované na úrovni dýchacích ciest.

Pri spirometrii meriame celkovú kapacitu pľúc (FVC), pľúcnu kapacitu za prvú sekundu (FEV1), vrcholový prietok (PEF), prietokové rýchlosti (MEF). Pomocou dychového spirometrického vyšetrenia vieme zistiť rozsah ochorenia a zníženie funkcie respiračného systému. Ide o bezbolestnú, rýchlu a spoľahlivú diagnostickú metódu, ktorá nezaťažuje pacienta . Pri vyšetrení sa pacientovi znemožní dýchanie štipcom na nos a pacient si vloží do úst jednorázový náustok medzi zuby ( musí dýchať tak, aby nebol žiadny únik vzduchu mimo prístroj). Po opakovanom nádychu a výdychu v kľude je vyzvaný k hlbokému nádychu a následne k prudkému, hlbokému výdychu s maximálnym úsilím. Tento manéver sa opakuje 3x.

Spirometria