NIOX - test vydychovaného NO

NIOX je jednoduchý , neinvazívny a ľahko opakovateľný dychový test, pri ktorom meriame vydýchnutý oxid dusnatý (NO) . Analýzou NO vo vydychovanom vzduchu dokážeme zistiť alergický zápal , ktorý sa odohráva na sliznici a stene priedušiek a to i v čase, kedy pacient ešte vôbec nemusí pociťovať príznaky zhoršenia svojho ochorenia. Na prítomnosť alergénov vo vzduchu reagujú bunky imunitného systému, dochádza k ich presunu do miesta kontaktu sliznice s vdychovaným vzduchom. Imunokompetentné bunky, ktoré sa najviac podieľajú na zmenách v sliznici dýchacích ciest pri alergickom zápale sú eozinofily a ako vedľajší produkt metabolickej činnosti v eozinofiloch je oxid dusnatý.

Vyšetrenie hladiny NO nám pomôže odpovedať na otázky:

  • je alergický zápal a astma pod kontrolou
  • reaguje pacient na liečbu a je jeho liečba dostatočná
  • či je zápal v dýchacích cestách alergického pôvodu

Hodnota vydychovaného NO u pacientov s alergickou astmou spolu s ostatnými klinickými ukazovateľmi nám vytvára obraz o celkovej aktivite a závažnosti ochorenia. Výsledok lekár zhodnotí spolu s ostatnými klinickými symptómami, prípadne s výsledkom iných meraní pľúcnych funkcií.

Príprava pacienta:

  • 15 min. pred vyšetrením má byť pacient v kľude
  • 2 hodiny pred vyšetrením by nemal fajčiť, piť kávu, ani nemať fyzický výkon

Po bronchoprovokačných testoch s histamínom a acetylcholínom má byť odstup 3 dni.

Pri vyšetrení sa pacient cez špeciálny náustok s jednorázovým filtrom maximálne nadýchne, krátko zadrží dych a stredným úsilím vydychuje do náustka 6 sekúnd. Správna sila výdychu je ukázaná na monitore spolu so zvukovou kontrolou. Celé vyšetrenie je možné niekoľkokrát opakovať a je natoľko nenáročné, že ho zvládne dieťa už od 4 rokov.

niox-vero