Cenník

Podmienky zdravotnej starostlivosti v rámci nadštandardného balíka:

Vyšetrenie nový pacient

30

Kontrolné vyšetrenie

12

NIOX

22

Spirometria (jednorázový náustok)

5

Laktózovo tolerančný test

25

Fruktózovo tolerančný test

25

SIBO syndróm

25

Vitamín C infúzia

38

PEP test

50
  • ktoré nesúvisí so zdravotnou starostlivosťou pre inú ako zdravotnú inštitúciu.

Vystavenie potvrdenia

10
  • ktoré nesúvisí so zdravotnou starostlivosťou pre inú ako zdravotnú inštitúciu.

Očné kvapky

12
  • (autológne sérum) - iba na indikáciu očného lekára