CENNÍK

Podmienky zdravotnej starostlivosti v rámci  nadštandardného balíka:

 • Oznamovanie výsledkov laboratórnych vyšetrení telefonicky,
 • Predpisovanie opakujúcich sa receptov, mimo riadnej plánovanej kontroly ,na telefonické vyžiadanie, s vydaním mimo ordinačných hodín,
 • Vydávanie kópie lekárskej správy pri strate (jednorazovo) mimo riadnej kontroly,
 • Poskytnutie nadštandardného antimikrobiálneho filtra pri spirometrii, 
 • Vystavenie potvrdenia nesúvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou pre inú ako zdravotnícku inštitúciu,
 • doručenie žiadosti o výpis z dokumentácie z inej imunoalergologickej ambulancie na náklady Poskytovateľa,
 • Vyšetrenie nad rámec rozsahu zdravotnej starostlivosti v zmysle príslušných právnych predpisov (otoskopia ),
 • Presne stanovený čas vyšetrenia,
 • Použitie nadštandardných jednorazových pomôcok za účelom zvýšeného komfortu Klienta,
 • Posktnutie tlačiva na potvrdenie priepustky,
 • Zľava 10% na vyšetrenie prístrojom NIOX nehradeného zdravotným poistením – ak je indikované,
 • Zľava 10% na vyšetrenie prístrojom GASTROLYZER nehradeného z verejného zdravotného poistenia – ak je indikované,
 • 10% zľava na podanie infúzie vitamínu C 7.5g,
 • Zľava 10% na parenterálne podanie lieku neindikovaného Poskytovateľom (Poskytovateľ si vyhradzuje právo liečivo nepodať v prípade zdravotného rizika alebo uplatnenia výhrady svedomia)