SIBO syndróm - test

SIBO syndróm je veľká skupina ochorení  charakterizovaná zvýšeným počtom  alebo prítomnosťou  abnormálneho typu  baktérií v tenkom čreve.  Na SIBO syndróm treba myslieť hlavne u pacientov s nešpecifickými prejavmi tráviacich ťažkostí ako sú plynatosť, discomfort spojený s jedlom,hnačky, kŕčovité bolesti v oblasti brucha.  SIBO syndróm je často spojený s diagnózou dráždivého čreva, Crohnovou chorobou, celiakiou a s inými ochoreniami tráviaceho traktu. Patologické spektrum baktérií môže byť ovplyvnené konzumovanou stravou, ale častejšie ide o prestup baktérií z hrubého čreva do tenkého čreva. Na rozdiel od hrubého čreva, kde je bohatá bakteriálna mikroflóra  fyziologická, tenké črevo má za normálnych podmienok menej ako 10 000 mikroorganizmov na mililiter.

Predpokladá sa, že primárnou príčinou je spomalenie črevnej motility  ( napr.  pri diabete, po operačné stavy, porucha štítnej žľazy, lieky proti bolesti, užívanie inhibítorov protónovej pumpy). Niekedy sa SIBO syndróm rozvinie po intoxikácii jedlom, ako následok skríženej reaktivity imunitného systému proti bakteriálnym toxínom v čreve.

Diagnostika SIBO je založená na dychovom provokačnom teste, kde sa stanovuje vodík a methan vo vydychovanom vzduchu .

Po rozpoznaní tohto syndrómu je možná  adekvátna  liečba s odstránením  buď základného ochorenia, alebo  terapia antibiotikami a zmenou nutričných návykov.

gastrolyzer