Astma

Astma bronchiale je  chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje hypereaktivitou vo forme  zvýšenej  produkcie  hlienu v dýchacích cestách a zúžením samotných dýchacích ciest. Na rozvoji astmy sa okrem genetickej  predispozície môžu podieľať viaceré faktory ako sú alergie, fajčenie, infekcie, niektoré lieky, dráždivé chemické látky, prašné prostredie, ale aj niektoré potraviny. Medzi najčastejšie prejavy astmy môže  byť sťažené dýchanie so zhoršením hlavne v noci a nad ránom, kašľom a pískaním pri dýchaní. Často so zhoršením príznakov pri fyzickej aktivite, s pocitom nedostatku vzduchu. Astma výrazne zasahuje do kvality života pacienta, ale pri liečbe majú ľudia s astmou plnohodnotný život, bez akéhokoľvek obmedzenia.